סביון סנטר :: רכז נגישות
פתיחת תפריט הנגישות  

רכז נגישות

החברה מינתה את הגברת דבורי סגל לרכזת נגישות. לבירורים נוספים ו/או לבקשה להתאמות נוספות:
דבורי סגל
מנהלת תפעול, בקרה וביקורת
רכזת נגישות
נייד: 052-6642130
dvoras@promall.co.il